hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Avrupa Yatırım Bankası Kredileri - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts12022023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Ana Sayfa Makaleler Kenan Yavuz Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Avrupa Yatırım Bankası 1958 yılında Roma Antlaşması hükümlerine göre kurulmuştur. Merkezi Lüksemburg’da bulunmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası,  Avrupa Birliği’nin finansman kuruluşu olup, kamu ve özel sektör kuruluşlarına uzun vadeli finansman sağlamak suretiyle Birliğin politik hedeflerinin hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası, kâr amacı gütmeyen bir kurum olup, özellikle kalıcı projelerin finansmanını sağlamaktadır. Banka, Avrupa Birliği’ne üye devletlere ait olup, kurulduğu 1958 yılından bu yana Birliğe üye ve partner ülkelerdeki projelerin desteklenmesi için 540 Milyar Euro’dan fazla finansman sağlamıştır. 

Avrupa Yatırım Bankası 1960 yılından itibaren Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmektedir. 90’lı yıllardan önce hatta 2000’li yıllara kadar istenilen destekler sağlanamamıştır. Ama başvurular son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Bankanın, AB üyesi olmaya hazırlanan bu ülkeye sağlamış olduğu finansman miktarı 2001–2005 seneleri arasında 3,1 Milyar Euro’ya ulaşmıştır. AYB (EIB) fonlarından faydalanan kamu ve özel sektör mensupları, yabancı yatırımcıların yanı sıra, merkezi ve yerel yönetimler, yerel bankalar ve sanayi kuruluşlarıdır. Ancak bu krediler hakkında büyük bilgi eksikliği söz konusudur. İnsanlar krediye nerden ve nasıl başvuruda bulunacağını bilmiyor. Bu konuda destek alacağı kurumları yine aynı şekilde bilmiyor. 

Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’nin Birliğe üye olma sürecindeki gelişimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini öncelikli olarak bazı alanlarda yoğunlaştırmaktadır. 

— En önemli öncelikler arasında İş sektörü yer almaktadır. Bankanın sunmuş olduğu finansal enstrümanlar yelpazesinin genişletilmesi ve yerel para birimi bazında kredi sağlanması suretiyle yabancı kökenli şirketlerin yanı 

sıra özellikle de ulusal özel sektörün teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

— AYB-EIB, kredi desteğini Belediyelere, şehir içi taşımacılık sektörüne, katı atık ve ısıtma hizmetleri ile su tedarik işletmelerine genişletmek suretiyle altyapı sektörünü teşvik etmeye devam etmektedir. 

Yatırım projeleri için finansman 

AYB(EIB), proje maliyetlerini % 50 seviyesine kadar finanse etmektedir. AYB(EIB) kredileri, yatırımcının kendi fonlarına ve başka kaynaklardan elde edeceği finansmana ilaveten destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

AYB(EIB), yatırımı ya münferit krediler ya da küresel krediler üzerinden finanse etmektedir. Büyük ölçekli projeler, AYB tarafından kendi koşullarına ve şartlarına dayalı olarak ya doğrudan yatırımcı ile yada finansman faaliyetine katılan başka bankalar ve finans kurumları ile gerçekleştirilen münferit krediler üzerinden finanse edilmektedir. AYB, projenin ekonomik, mali ve teknik uygunluğunu tespit etmek için her projeyi ve tabii ki proje geliştiricisinin mali durumunu ve sağlanan güvencenin yeterli olup olmadığını değerlendirmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli yatırım projeleri, Banka tarafından finans kurumlarına veya ticari bankalara yönelik olarak yaygınlaştırılmış kredi kanalları olan dolaylı küresel krediler üzerinden finanse edilir. 

Mevcut finansman Türleri 

Münferit krediler 

Tipik olarak 25 milyon Euro’dan daha fazla yatırım tutarı olan projeler için. 

Yatırım türleri: Bütün altyapı yatırım türleri, enerji üretimi ve iletim, çevre koruma projeleri, sanayi ve hizmet şirketleri tarafından yapılan yatırımlar. 

Faydalananlar: Yerel yönetimler, özel amaçlı guruplar ve benzer kamu ve özel sektör şirketleri. 

Finansman limiti: Yeni projelerin toplam maliyetinin maksimum % 50’sine kadar. Daha yüksek limit yok. 

Vadeler: Sanayi projeleri için normal olarak 5 ile 12 yıl arası, altyapı ve enerji projeleri için 15 ile 25 yıl arası, çok büyük projeler için ısmarlama koşullar 

Güvence: EIB kredileri, projenin niteliğine ve kredi alanın kalitesine dayalı olarak uygun bir güvence yapısı ister. 

Küresel krediler 

25 milyon Euro’dan daha az yatırım tutarı olan projeler için verilen kredi türleridirler. Küresel krediler bölgede faaliyet gösteren bir EIB ortağı (veya aracı kurum) ile ayarlanır. Aracı bankalar EIB fonlarını borç alan taraflara kendi riskleri çerçevesinde borç verirler, her proje tek tek incelenip değerlendirilir. 

Yatırım türleri: Altyapı projeleri, su tedarik ve sıhhi tesisat projeleri, çevre koruma projeleri, enerjinin rasyonel kullanımı, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve hizmet şirketlerinin kurumsal yatırımları, ileri teknoloji yatırımları, AR-GE projeleri. 

Faydalananlar: Yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları veya özel amaçlı guruplar, küçük ve orta ölçekli girişimler. 

Finansman limiti: Yeni projelerin toplam maliyetinin % 50 tutarına kadar. 

EIB kredilerinin avantajları 

Cazip finansman koşulları: AYB kar amaçlı olmayan işletim esası ile bağlantılı olarak anaparanın geri ödenmesinde uygun erteleme süreleri ile kendisine cazip faiz oranlarında orta ve uzun vadeli finansman sunma olanağı sağlamaktadır. 

Sektör/ülke bilgileri: AYB hem bir banka, hem de AB gereksinimlerini iyi tanıyan ve kapsamlı sektör/ülke bilgilerine sahip bir AB kurumudur. Bu nitelikleri, projeler üzerindeki ayrıntılı ve titiz çalışmaları ile birleştiğinde, finansal düzenlemelere katılan başkalarına normal olarak rahatlık vermektedir. 

AYB(EIB) tarafından desteklenen sektörler 

Finanse edilen sektörlerden örnekler: 

• Enerji (elektrik, petrol, gaz, rüzgâr ve güneş enerjisi, taşımacılık, depolama ve dağıtım) 

• Enerjinin rasyonel kullanımı 

• Finans kuruluşları 

• Bilişim teknolojisi ve medya 

• Altyapı 

• Üretim 

• Şehir ve çevre altyapısı 

• Araştırma ve yenilikçi teknoloji 

• Turizm 

• Telekomünikasyon 

• Taşımacılık (altyapı, demiryolu araçları, otobüsler, metrolar vs.) 


AYB(EIB) Proje Süreci 

Proje başvurusu; başvuru süreci proje sahibinin başvurusu üzerine başlar… 

Projenin değerlendirmesi; Her proje, Bankanın finansal, teknik ve çevresel değerlendirme standartları kapsamında ve ayrıca AB kanun ve yönetmelikleri ile Uygunluğu açısından detaylı bir incelemeden geçirilir. 

Yönetim Kurulu onayı; Proje girişimi Bankanın daimi Yürütme Organı konumunda olan İdare Heyeti’nin onayına sunulur. 

Direktörler Kurulu tarafından gözden geçirilme; Bunun ardından EIB Başkanı ve bünyesindeki ekip, projeyi Birliğe üye devletlerin temsilcilerinden ve Avrupa Komisyonu mensuplarından oluşan Direktörler Kurulu’na sunar. 

Ödeme; Kredinin tediye ve geri ödeme koşulları üzerinde anlaşma sağlanır sağlanmaz, öngörülen miktar proje sahibinin hesabına aktarılır edilir. 

Not: Bu çalışmanın bir kısmı BAYSİAD Dergi 3. Sayıda yayınlanmıştır… 

Kaynaklar: 
www.tumfonlar.com 
www.eib.org 
www.tskb.com.tr 
www.eosb.org.tr 
www.akademiktisat.net 

Kenan Yavuz

www.tumfonlar.com/kenanyavuz