hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri - FİNANS'IN MERKEZİ

Prş09282023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home KOSGEB KOSGEB Destekleri Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri

Pazar Araştırma Ve İhracatı Geliştirme Destekleri

Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği Konusu: İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, TOBB tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve TOBB internet sitesinde yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takviminde yer alanlar içerisinden,KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilmesidir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 (altı) m2 ve en fazla 40 (kırk) m2 için metre kare başına olmak üzere;

a) Yurtiçi sanayi ihtisas fuarları: Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikteki fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan için, KOSGEB destek üst limiti 60 (atmış) TL/m2; açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40 (kırk) TL/m2’dir.

Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.500 (binbeşyüz) m2 ’yi geçmeyecektir.

b) Yurtiçi genel sanayi fuarları: Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan metre kare ücreti. KOSGEB destek üst limiti 50 (elli) TL/m2, açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 35 (otuzbeş) TL/m2’dir.

Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1000 (bin) m2 yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır.”

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği

Konusu: İşletmelerin; yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve TOBB internet sitesinde yayınlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilmesidir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve en fazla 40 (kırk) m2 için boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri giderlerinden oluşan fuarlara katılımları için, KOSGEB destek üst limiti   110 (yüz on) TL/m2’yi,

b) Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.500 (bin beş yüz) m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonal Fuarı için bu koşul aranmaz ve açık alanda da KOSGEB tarafından en fazla 60 (altmış) TL/m2’yi, geçmemek üzere ürün sergileme desteği sağlanır.”

Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği

Konusu: İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından, KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 400 (dört yüz) TL’dir. Bu fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Destek üst limiti en fazla 16.000 TL’dir.

b) İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir. Ancak, aynı yurtdışı fuara katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamayacaktır.”

Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği

Konusu: İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. İşletmeler, milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara bu destekten yararlanmak üzere katılamazlar. İşletmeler, bu destekten aynı takvim yılı içerisinde; aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa faydalanabilir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 400 (dört yüz) TL olmak üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir.  Destek üst limiti en fazla 16.000 TL’dir.”

Tanıtım Desteği

Konusu: İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün kataloğu giderleri için üst limit 3.000 (üç bin) TL,

b) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit4.000 (dört bin) TL,

c) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası hazırlama KOSGEB tarafından işletilen ve www.kobinet.org.tr. Adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir.

Tanıtım desteğinin toplamı 7.000 (yedi bin) TL .dir.

Markaya Yönlendirme Desteği

Konusu: İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler,

b) Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri,

c) Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki Bilboardların kira bedeli giderleri

için verilecek desteğin toplamı 20.000 (yirmi bin) TL’dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’ yi geçmeyecektir.