Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
1 0121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)                                                                                         1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)                                                                                                                                                                                          1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)                                                                                                                                                                                2 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)                                                                                                                                                        Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL 500 Bin TL
5 18 Giyim eşyası imalatı                                                                                                                                                                                                                                            Desteklenmemektedir Desteklenmemektedir 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 500 Bin TL 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi                                                                                                                                                                                                                               1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)                                                                                                                                                         1 Milyon TL  - - - - -
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı                                                                                                                                                                                                                1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı                                                                                                                                                       4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                                 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                                                             4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı                                                                                                                                                                                                                   4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                              4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                            4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı                                                                                                                                                                                                              1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı                                                                                                                                                                                                                                         2 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı                                                                                                                                                                                                                                        4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)                                                                                            4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)                                                                                                                               4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)                                                        4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı                                                                                                                                             4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı                                                                                 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı                                                                                                                                                           4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                            4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
25 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı                                                                                                                                                                    4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar                                                                                                                                                                             4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi                                                                                                                                                                                                      4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
28 28 Metal eşya                                                                                                                                                                                                                                                      4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)                                                                                                                                                   4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı                                                                                                                                                                                                                                      4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
31 2929 Sınai kalıp                                                                                                                                                                                                                                                     4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı                                                                                                                                                                                                                4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                                          4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                    4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı                                                                                                                                                                                                                   1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi                                                                                                                                                                                                                               Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL 500 Bin TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                                 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi                                                                                                                                                                                                                                  4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
39 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)                                                                                                                                                                                               4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)                                                                                                                                                                                                        4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller                                                                                                                                                                                                                                                         3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 500 Bin TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları                                                                                                                                                                                                                                                100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                    1.000 metrekare 1.000 metrekare 1.000 metrekare 500 metrekare 500 metrekare 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı  depoculuk                                                                                                                                                                                                                                             2 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)                                                                                                                                            1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi                                                                                                                                                                                                                                      Hastane: 1 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi
Hastane: 1 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi
Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi
Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi
Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi
500 Bin TL
47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL
49   Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 500 Bin TL
50   Seracılık 40 dekar 40 dekar 20 dekar 10 dekar 10 dekar 5 dekar