hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Haber Ve Duyuru - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts04132024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Avrupa Birliği Haber Ve Duyuru

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Proje Çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programının hedefi: Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Hibe programının teklif çağrısı 23 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Programın Özel Hedefleri:

•  Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,

•  Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik etmek,

•  İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasında işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,

•  İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek,

•  Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,

•  Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak,

•  Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.

Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Bu teklif çağrısı kapsamında sağlanacak hibe miktarı 10.400.000 Avro’dur.

Coğrafi dağılıma göre fonların indikatif olarak dağılımı aşağıdaki gibidir:

Fonun toplam miktarı, İKG OP’de öngörülen mali tahsisata göre aşağıdaki öncelik bölgelerine dağıtılacaktır.

Öncelik Bölgesi 1, İKG OP’de belirtilen ve GSYİH’sı ülke ortalamasının % 75’ninin altında olan 12 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 43 il) kapsar.

Öncelik Bölgesi 1 için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 5.200.000 Avrodur.

 

Erzurum, Bayburt, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Kahramanmaraş, Hatay, smaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize,

 

Öncelik Bölgesi 2 diğer 14 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 38 il) kapsar.

Öncelik Bölgesi 2 için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 5.200.000 Avrodur.

 

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara, Konya, Karaman, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Bartın,

Bir ilde en fazla 3 proje uygulanabilir. Birden fazla ili kapsayan projelerde, ana uygulama yeri “merkez” olarak kabul edilecektir.

Bir bölge için öngörülen minimum oranın, alınan tekliflerin nitelik veya sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle kullanılamaması durumunda, Sözleşme Makamı kalan fonları diğer bölgeye aktarma hakkını saklı tutar.

Hibe Miktarı:

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

Asgari tutar: 150.000 Avro

Azami tutar: 300.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

Tüzel kişiliğe sahip olmak

Kâr amacı gütmemek

Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar gibi kuruluş türlerinden olmak

Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak (Bu şart uluslararası kuruluşlara uygulanmaz)

Projenin hazırlanması ve yönetiminden eş-başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdakiler de uygun başvuru sahibidir:

Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar)

Üniversiteler, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Organize sanayi bölgeleri (OSBler),

Son Başvuru Tarihi:

Elden teslim edilecek başvurular için Proje Ön Teklif Belgelerinin son teslim tarihi 11.10.2013 saat 16:00 (yerel saat), posta veya kargo ile teslim edilecek başvurular için son başvuru tarihi 11.10.2013 olarak esas alınacaktır.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programı kapsamında Bilgilendirme Günleri Düzenlenecektir.

Ankara – 2 Eylül 2013

Bursa – 4 Eylül 2013

Trabzon – 4 Eylül 2013

Kars – 9 Eylül 2013

Muğla – 9 Eylül 2013

Gaziantep – 11 Eylül 2013

 

Söz konusu programlara kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların http://kayit.ikg.gov.tr/info/kayitdisi2 adresinden kayıt olmaları gerekmektedir.

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı

Türkiye’deki STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi konularında projelerin gerçekleştirilebileceği Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı 24.05.2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Toplam bütçesi 1 Milyon Avro olan program kapsamında projelere azami 50.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

AB üye ülkeleri veya Türkiye’de faaliyet gösteren; tüzel kişiliğe haiz, kar amacı gütmeyen ve programın son başvuru tarihinden 12 ay önce kurulmuş olan dernek ve vakıflar.

Son Başvuru Tarihi:

 

Programın son başvuru tarihi 29 Temmuz 2013, saat 16:00’dır.