hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve 1512-Bireysel Girişimcilik Desteği - FİNANS'IN MERKEZİ

Çrş09272023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri/TEYDEB 1512-Bireysel Girişimcilik Desteği

1512 Bireysel Girişimcilik Destek Programı 2013 Çağrısı Yayınlandı

Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürün/hizmete dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:

a) Aşama 1; girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir iş planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak girişimcilik eğitimi ve TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanan aşamadır. Aşama 1, girişimcinin iş planını hazırlaması ile sona erer.

b) Aşama 2; iş planı başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin sermaye şirketine teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanarak iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır. Aşama 2 boyunca kuruluşun isteğine bağlı olarak TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanabilir. Aşama 2’de gerçekleştirdikleri çalışmaların çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan firmalara, hazırlayacakları “ticarileşme iş planı”, izleyici ve varsa rehber raporları değerlendirilerek doğrudan Aşama 4’e geçiş onayı verilebilir.

c) Aşama 3; bu aşamanın amacı kuruluşun bir önceki aşamada gerçekleştirdiği çalışmaların ve elde ettiği çıktıların, Ar–Ge çalışmalarıyla daha da geliştirilerek ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün/sürecin ortaya konmasıdır. Firmanın proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması sonucu teknolojik doğrulaması kabul edilmiş projenin bu programa özel kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Aşama 3’te desteklenerek bu aşamayı başarı ile tamamlamış ve çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan projeler için Aşama 4’e geçiş onayı, kuruluşun hazırlayacağı “ticarileştirme iş planı” ve izleyici raporları değerlendirilerek verilir.

 

d) Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında herhangi bir konu ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında yenilik odaklı, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşebilecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir.

Çağrı Takvimi

Tarih

Aşama

2 Mayıs – 3 Haziran

1. Aşama İş Fikri başvurularının alınması

15 Temmuz - 26 Ağustos 2013

2. Aşama İş Planı başvurularının alınması

Kasım 2013

Şirket kurulumu

Ocak 2014

İş Planı destek sürecinin başlaması

Çağrıya Başvuru Koşulları

Programa;

       Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya

       Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya

       Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişilerden;

o    Başvuru tarihinde; 45 yaşından gün almamış (doktora programı mezunlarında bu şart aranmaz) ya da doktora mezuniyet tarihinin üzerinden 5 sene geçmemiş,

o    Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ya da TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2. aşaması kapsamında iş planı desteklenmesi uygun bulunmamış ve

o    Herhangi bir şirkete ortak olmayan kişiler başvurabilecektir.

Sermaye Desteği Aktarım Şekli

Programın 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanacaktır. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %60’ı ilk ödeme olarak, %30’u ara ödeme larak, %10’u ise proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.