hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve İslam Kalkınma Bankası - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts12022023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Dünya Fonları Dünya Finansman Kaynakları İslam Kalkınma Bankası

İslam Kalkınma Bankası Fonları

1974 Yılında kuruldu ve 1975 yılında yürürlüğe girdi. Merkezi Cidde, Suudi Arabistan.

Türkiye dahil toplan 56 üyesi bulunmaktadır.

Amacı, İslami prensiler ışığında üye ülkelerin ve çeşitli ülkelerde yaşayan müslümanların ekonomik gelişmelerinin ve sosyal ilerlemelerinin sağlanmasıdır.

Banka, üye ülkelerinin çeşitli projelerini İslami kurallara uygun olan farklı sayıdaki finansman yöntemleriyle finanse etmektedir.

Bu finansman şekilleri; faiz yüksüz borçlanma, sermaye katılımı, leasing, taksitli satışlar ve kar payı olarak sıralanabilir.

Bunlara ek olarak, Banka, üyeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine destek olmakta ve üyelerine teknik yardım sağlamaktadır.

Finans yöntemleri:

-IDB, İslam kurallarıyla uyumlu çeşitli finans yöntemleri kullanır.

Finans yöntemleri iki ana kategori altında toplanır:

-İmtiyazlı Finans Yöntemleri

-Sıradan Finans Yöntemleri

İmtiyazlı Finans Yöntemleri:

-Faiz Yüksüz Borçlanma / Kredi Finansmanı

-Teknik Yardım

Sıradan Finans Yöntemleri:

-Leasing

-Taksitli Satışlar

-İstisna

-Finans Kolları

Ek Finans Yöntemleri:

-Sermaye Katılımı

-Kar Payı

Faiz yüksüz Borçlanma / Kredi Finansmanı

Genelde tarım (arazi oluşturma, sulama ağları, küçük çiftçi geliştirme, kırsal su temini v.b.) ve altyapı (karayolu ulaşımı ve okul, hastane gibi sosyal tesisler, v.b.) gibi kalkınma projelerine destek verir.

Devlete veya devlet garantisi olan Kamu kurumlarına verilir, bazı özel durumlarda özel sektörde kredilerden faydalanabilir.

-Kredi Limiti: Maksimum 7 milyon İslam Dinarı, fakat projeye bağlı olarak arttırılabilir.

-Faiz: Faiz yok fakat servis ücreti alınır. Bu servis ücreti %2.5’i geçemez.

-Vadesi: 15-25 yıl, faydalanan ülkeye ve projeye göre 3 ile 7 yıl arası geri ödemesiz.

-Proje sahibinin en az gelişmiş ülkelerde projenin %10’unu, diğer ülkelerde ise %15-%25’ini karşılaması gerekir. Bazı şartlar altında diğer kurumlarda paralel finansa izin verilebilir.

Teknik Yardım

Bir projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında tedarik edilen teknik asistanlıktır.

Teknik yardımlar iki ana şekle ayrılır:

-Projeyle direk alakalı olanlar (fizibilite çalışması, detaylı tasarım, uygulamanın denetimi, pilot projeler, v.b.)  ve

-Tavsiye şeklinde olanlar (poliçelerin tanımı, sektörsel planlar, kurum kurma, araştırma, v.b.)

Leasing

Orta ve uzun vadeli sermayesel malzeme kiralama düzenlemesidir.

Leasing altında IDB, fabrika, makine, endüstriyel, endüstriyel tarım, altyapısal ve ulaşım için gerekli aletler, ve lease döneminden daha uzun kullanım süresi olan diğer kalıcı malzemeleri finanse eder.

Bunun yanısıra lease finansmanı 5 yaşını geçmemiş gemiler, petrol tankerleri, trol balık gemileri ve diğer özel kargo gemileri içinde kullanılabilir.

Banka kiralanan malzemelerin sahipliğini projeye ve malzemelerin ömrüne göre 20 yıla kadar varabilen bir süre korur. Kira ödemeleri %5.1 geri dönüşüm oranı üzerinden hesaplanır (Bu projeye göre değişebilir).

Taksitli Satışlar

Orta ve Uzun vadeli finans yöntemidir. IDB gerekli malı satın alır derhal ve kullanıcıya devreder. Kullanıcı da malın bedelini taksit artı zam ile IDB’ye öder.

Kredi Limiti: Minimum taksitli satış finans limiti 2 milyon İslam Dinarı iken maksimum 80 milyon İD civarındadır.

Maksimum vade 20 yıla kadardır. Taksitler genelde yılda 2 ödemeye bölünür. Yıllık ödeme zammı %5.1 civarındadır.

Istisna’a

Bir kurumun belli bir işi belirlenmiş belli çerçeveler altında yapmasını içeren anlaşmadır.

Üretim, inşaat, yapım ve paketleme gibi işleri kapsar.

Gaz, elektrik gibi masrafların finansmanında da kullanılabilir.

Finans limiti maksimum 80 milyon İD.

Vade maksimum 20 yıl. Yıllık geri ödeme zammı %5.1 civarında.

Finans Kolları

IDB finans yöntemlerini üye ülkelerin milli kalkınma kurumlarına/bankalarına ve İslam bankalarına özelilikle sanayi, tarıma dayalı sanayi ve üretim sektörlerindeki KOBİ’lerin kalkınması amacıyla uzatmaktadır.

Bu finans desteği otel ve turizm sektörünü kapsamamaktadır.

Sermaye Katılımı

Ekonomiye katkısı olma amacıyla IDB üye ülkelerindeki yeni veya var olan şirketlerle sermaye katılımında bulunur.

Kar Payı

Bir ortaklık şeklidir. IDB yatırımcı ile işe ortak olur ve kardan payını alır.

Bu yöntem yüksek geliri beklenen projelere daha uygundur.

TKB’nin Verdiği İslam Kalkınma Bankası Kredileri

Yatırımcıların yerli ve ithal  makine-teçhizat alımlarının ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir: Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir.

Kredi Limiti: Minimum 35,000 İslam Dinarı(İD), maksimum 3,500,000 İD   (1 İslam Dinarı = 1 SDR )

Vadesi: Maksimum 3 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıla kadar vade olabilmektedir.

Türk EXIMBANK’ın verdiği İslam Kalkınma Bankası Kredileri

İhracat Finansmanı Programı

Amacı: İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelerde mukim ithalatçılara Türkiye'den yapacakları ithalat işlemleri için orta vadeli finansman imkanı sağlayarak, ihracatın desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?: Yerli katkı (Türkiye katkısı) oranı malın FOB değerinin en az % 30’u olan ürünlerin İslam Konferans Teşkilatı üyesi ülkelere ve/veya diğer ülkelere ihracatını gerçekleştiren ihracatçılar krediden yararlandırılır.

Vadesi: Tarım ürünleri için 6 ay, Tüketim malları için 24 ay, Hammadde ve ara malları için 36 ay, Yatırım malları için 60 aydır (Ancak, istisnai olarak bazı yatırım malları ihracatına ilişkin işlemlerde 120 aya kadar kadar vade tanınabilmektedir). Geri ödemesiz dönem ise 24 aya kadar vadeli işlemler için 6 ay, 24 ayı aşan vadeli işlemler için 12 aydır.