hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve IPARD/Kırsal Kalkınma Desteği - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts04132024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Bakanlık Destekleri Tarım Bakanlığı IPARD/Kırsal Kalkınma Desteği

IPARD-Kırsal Kalkınma

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir?

Kalkınma plan ve programları ile 2006 – 2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde; tarım üreticilerine, kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi, ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile köy bazlı toplu modern, yağmurlama ve damla sulama tesisleri ve köy içmesuyu tesislerine yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla, hibe desteği verilmesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır.

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamı ve I.Etap faaliyetleri nelerdir?

• Tarım reformu çalışmalarının finansmanı amacıyla, 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan İkraz Anlaşması doğrultusunda uygulanmakta olan “Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP)” kapsamında yürütülmektedir.

• Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında kırsal alanda ekonomik ve altyapı yatırımlarına belli oranlarda hibe desteği verilmektedir.

• Programın 1.etabına ilişkin yönetmelik 23 Ağustos 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

• Başvuru süresi, 8 Kasım 2005’te sona ermiştir. Ekonomik konular için toplam 283, Altyapı yatırımları için 545 adet başvuru alınmıştır.

• Yerel ve merkezi bazda gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde toplam 159 proje hibe desteği için uygun bulunmuştur.

• İlk etap kapsamında yatırımcı katkı payı ile birlikte kırsal alana yapılacak toplam yatırım miktarı yaklaşık 30.000.000 YTL’dir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın amaçları nelerdir?

Kırsal alanda,

• Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,

• Altyapıyı iyileştirmek,

• Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,

• Gıda güvenliğini güçlendirmek,

• Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,

• Alternatif gelir kaynakları yaratmak,

• Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,

• Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,

• Girişimcilik kapasitesi yaratmak,

• Uluslararası kaynakların (özellikle AB )  kullanımı için kapasite oluşturmaktır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki iller hangileridir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006 yılı I.Etap başvuruları Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı’nın uygulandığı 16 il pilot dışındaki 65 ilde uygulanacaktır.

Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hangi nitelikleri taşıyan projeler desteklenmektedir?

•         Tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan,

•         yerel kapasiteyi ve kurumsallaşmayı geliştiren,

•         istihdam yaratma potansiyeli olan,

•         üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren,

•         kadın ve genç nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyini teşvik eden, geliştiren,

•         uygun kırsal teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan

•        kırsal altyapının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir.

Program kapsamında ne tür yatırımlar desteklenecektir?

•         Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Yatırımlar

•         Altyapı Tesislerine Yönelik Yatırımlar

Altyapı tesislerine yönelik yatırım konuları nelerdir?

Yer altı ve yerüstü su kaynaklarından yararlanılarak birden fazla çiftçinin yararlanacağı, köy bazlı toplu modern, yağmurlama ve damla sulama tesislerinin inşasına yönelik yatırımları kapsamaktadır. Köy bazlı toplu modern sulama tesisleri kapsamında su kaynağından tarla başına kadar olan basınçlı sulama sistemi ve tarla içi bireysel sulama ekipmanları (yağmurlama, damla) da tekbir ihale kapsamında alınması koşuluyla hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Altyapı tesisi yatırımlarına kimler başvurabilir?

•         Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

•         Köy Muhtarlıkları

•         Tarımsal sulama kooperatifleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Proje’nin tamamlanma süresi nedir?

Yatırım Projeleri, Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra en fazla 15 ayda; bu süre içinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla 12 ayda tamamlanacaktır.

Altyapı tesisine yönelik yatırımlarda katılım oranları nedir?

Tarımsal Yatırımların Desteklenmesi Programı’nda katılımcılık esastır. Yatırımın hibe desteği kapsamındaki tutarının  25%’i Proje Sahibi, 75%’i Hibe Desteği olarak karşılanacaktır.

Altyapı tesisine yönelik yatırımlar için hibe desteği üst limitleri nelerdir?

En fazla 300 000 YTL’ye kadar hibe desteği verilmektedir.

Yatırıma ait giderlerin hibe desteği kapsamına alınma kriterleri nelerdir?

Tarımsal Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

ü      Proje başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri tararfından, hibe protokolu akdedilmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

ü      Hibe protokolu ekinde kabul edilen yatırım projesi başvurusunda belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması,

ü      Hibe protokolu ekinde kabul edilen proje bütçesinin hibeye esas proje giderleri limiti, başvurularda 400 000 YTL içerisinde kalması,

ü      Hibe protokolu ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi,

ü      Hibe desteği kapsamındaki kullanımların, Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gereklidir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan karşılanacak proje giderleri nelerdir?

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan, köy bazlı toplu modern sulama tesisi ve köy içmesuyu tesisine yönelik sadece anahtar teslimi inşaat işleri ihaleleri kapsamındaki giderler (örneğin, pompa, trafo, enerji nakil hattı, filtrasyon üniteleri, basınçlı dağıtım hattı, tarla içi ekipmanlar gibi),

Programdan karşılanmayacak olan giderler nelerdir?

•         Her türlü borç ödemeleri

•         Faiz

•         Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler

•         Kira giderleri

•         Kur farkı giderleri

•         Arazi, arsa ve bina alım giderleri

•         Bina yakıt, su, elektrik ve apartman giderleri

•         Nakliye giderleri

•         Bankacılık giderleri

•         Denetim giderleri

•         KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler

•         İkinci el mal (makine, ekipman, malzeme) alım giderleri

•         Mal (makine, ekipman, malzeme) alım giderleri (inşaat işleri ihalesi dışında yapılan)

•         Danışmanlık alım giderleri

•         Proje yönetim giderleri

Hibeden karşılanabilecek inşaat giderlerinin kapsamı nedir?

Tek bir anahtar teslimi inşaat işleri ihalesi kapsamındaki, projenin ayrılmaz bir parçası ve faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işleri ve mal (pompa, trafo, enerji nakil hattı, filtrasyon üniteleri, basınçlı dağıtım hattı, tarla içi ekipmanlar gibi makine, ekipman ve malzeme) alım giderlerini kapsamaktadır.

Anahtar teslimi inşaat işi ihalesi ile su kaynağından tarla başına kadar gerekli olan enerji, iletim, basınç, filtrasyon, dağıtım ünitelerini de içeren basınçlı dağıtım ağı ve tarla içi sulama ekipmanlarının (yağmurlama, damla) tümünün tek bir ihale kapsamında temin edilmesi ve çalışır şekilde teslim alınması tanımlanmaktadır.

Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?

Başvurular …. Nisan-…. Haziran 2006 tarihleri arasında (60 günlük başvuru süresi içerisinde) Projenin gerçekleştirileceği İl’de bulunan Tarım İl Müdürlükleri’ne yapılacaktır. Başvuru son tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hibe başvuruları için gerekli belgeler nelerdir?

Uygulama rehberi ve hibe başvuru dosya formlarında gerekli belgelerin neler olduğu ve nasıl sunulacağı ayrıntılı olarak belirtilecektir.

•         TYD Programı Başvuru Formu’na ve içeriğine uygun olarak, tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış olan proje başvurusu (Bütçe Formu ve Ekleri, Gider Gerekçeleri, Finansman Kaynakları, Tahmini İş Takvimi, Projenin Özeti eklerini içeren)

•         Başvuru Sahibinin İmza Sirküleri

•         Teknik ve İdari Şartname ile Projeler (tarla içi/köy içi dahil uygulama projeleri)

•         Keşif Özeti (malzeme-metraj ve keşif listesi ile maliyet tahmini)

•         Teknik, mali ve ekonomik fizibilite raporları

Başvuru sahiplerine sağlanacak teknik destek nedir?

Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde, TYD Programı’nın uygulanması amacıyla “İl Proje Yürütme Birimleri (Proje Teknik Yardım Ekipleri)” kurulmuştur. Başvuruda bulunmak isteyenler, Proje hazırlama konusunda ihtiyaç duydukları teknik desteği İl Proje Yürütme Birimleri’ne başvurarak bedel ödemeden alabileceklerdir.

Başvuru şekli nasıl olacak?

Başvurular, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim edilecektir.

Başka yöntemlerle (örneğin e-posta, faks gibi), başka bir adrese gönderilenve/veya son başvuru tarihinden sonra Tarım İl Müdürlüğü’ne ulaşan başvurularkabul edilmeyecektir.

Projelerin “Değerlendirmeye Alınma Kriterleri” Nelerdir?

•         Projenin istihdam yaratma etkileri

•         Kırsal alanda yaşayanların projeden etkileme oranı

•         çevre ve doğal kaynakların korunması

•         Proje konusu gerçekleştirildikten sonra sürdürülebilir olması

•         Kırsal toplumun güçlendirilmesi

•         Gelecekte benzeri projeleri hazırlama kapasitesinin (özellikle Avrupa Birliği fonları için) yaratılması

Projeler nasıl değerlendirilecektir?

Yerel ve merkezi düzeyde ayrı uygunluk ve yeterlilik kriterleri açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterleri, ilgili Tebliğ ve yayımlanacak uygulama rehberinde ayrıntılı olarak potansiyel proje sahiplerine verilecektir.

Köy bazlı toplu modern sulama tesisine yönelik yatırımlar için “proje ön değerlendirme kriterleri” nelerledir?

•         Yatırım konusu

•         Projede önerilen sulama yöntemi

•         Yararlanıcı sayısı

•         Katılım payının finansman şekli

•         Uygulamaların gerçekleştirilme ve izlenme yönetemi

•         Mevcut tarımsal sanayi ile ilişkisi

•         TKB çalışmalarına yaklaşım

“Genel değerlendirme” kriterleri nelerdir?

•         Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları

•         Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları

•         Varsa ortaklık yapısı

Değerlendirme nihai kararı nasıl alınır?

Programın finansmanı için tahsis edilmiş ödenek tutarının, ekonomik faaliyetler ve altyapı rehabilitasyonuna kullandırılacak oran ve/veya tutarın Bakanlık tarafından belirlenmesinden sonra, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, merkez değerlendirme komisyonu tarafından iller ve konu başlıkları açısından bir denge oluşturmak amacıyla nihai karar alınır.

Teklifin kabul veya ret duyurusu nasıl yapılacaktır?

Başvuru sahipleri, başvurularına ilişkin olarak Tarım İl Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bilgilendirileceklerdir.

Hibe başvurusu reddedilme nedenleri nelerdir?

•        Başvurunun kapanış tarihinden sonra alınması

•        Başvurunun eksik veya belirtilen idari koşullara uygunluk göstermemesi

•        Başvuru sahibi /ortakları veya ilişkili kuruluşların uygun şartlara sahip olmaması

•      Projenin uygun şartlara sahip olmaması (örneğin, teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması, teklifin uygulama için öngörülen azami süreyi aşması, talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması)

•   Teklifin yeterli olmaması veya başvuru sahibinin mali durumu ve projeyi gerçekleştirebilme kapasitesinin yetersiz olması veya seçilen diğer projelerin bu yönlerden daha üstün bulunması

•      Teklifin, genel değerlendirme kriterlerine göre diğer tekliflerden daha yetersiz olması

Projenin kabul edilmesi ve Hibe Protokolu akdedilmesi nasıl olacak?

•   Projeleri kabul edilen Proje Sahipleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından, Hibe Protokolunu15 (onbeş) iş günü içerisinde imzalamak üzere davet edileceklerdir.

•   Proje Sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe protokolu imzalaması ön koşuldur.

Hibenin nihai miktarı nasıl belirlenecek?

Hibenin azami miktarı, önerilen ve anlaşmada gösterilen bütçeye dayanacaktır. Protokolde gösterilen bütçe, “tavan” olarak değerlendirilecektir. Bütçenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkacaktır. Nihai tutarın Hibe Protokol’unde gösterilen bütçeyi aşmaması gerekmektedir.

Yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda nasıl bir uygulama olacak?

Proje, Hibe Protokolu koşullarına uygun olarak uygulanmazsa; Bakanlık,

•    hibe miktarını azaltma ve/veya

•    ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep etme ve/veya

•    ödemeleri askıya alma ve/veya

•    Hibe Protokol’unu fesih etme

hakkını saklı tutar.

Proje kapsamındaki satın alma usulleri nedir?

Proje Sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, malzeme, hizmet ve inşaat işi satınalma ihalelerinde, yürürlükteki Kamu İhale Kanununa tabi iseler bu kanun kapsamında, tabi değilseler Bakanlık tarafından yayımlanan “Satın Alma El Kitabı”nda belirtilen kurallara uygun hareket edeceklerdir.

Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm danışmanlık ve inşaat işleri yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacaktır.

Hibe ödemeleri nasıl yapılacak?

•   Tarımsal Yatırımların Desteklenmesi Programı Hibe Protokolu kapsamında yapılacak tüm ödemeler “Aylık İlerleme Raporları”na istinaden doğrudan yüklenicilerin hesaplarına yapılacaktır. Başvuru sahibine doğrudan herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

•  “Aylık İlerleme Raporları”nın, satın alınan inşaat işlerine ait ödeme belgelerini ödemenin yapılacağı kişi şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, aylık tahmini proje yönetim giderini içerecek şekilde Proje sahibi tarafından düzenlenmesi ve her ayın sonunu izleyen ilk 5 (beş) iş günü içinde Tarım İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

•    Hibe kapsamındaki ödemeler, İlerleme Raporları ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin  TKB tarafından onaylanmasından sonra, Proje sahibinin sunduğu yüklenicilere ait banka hesaplarına aktarılacaktır.

Proje hangi dokümanlara göre hazırlanacaktır?

Bakanlık tarafından yayımlanmış olan Tebliğ ile Bakanlık tarafından yayınlanmış olan uygulama rehberi, el kitapları, genelgeler, ilgili internet sitelerindeki “Sıkça sorulan sorular ve cevaplar” bölümü.

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı 1. Etapta tespit edilen genel hatalar ve ret sebepleri nelerdir?

– Proje başvuru sahiplerinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmaması

– Proje başvuru sahiplerinin yatırımın gerçekleştirileceği illerde yerleşik olmaması

– Proje başvuru ortaklarının yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağlamaması

–  Proje başvurusu yapılan yatırım konusunun uygunsuzluğu,

– Proje başvurusu yapılan yatırımın hibeye esas tutarının belirlenmiş tutardan fazla olması

– Proje başvurusu yapılan yatırımın hibeye esas tutarının içerisinde hibe desteği kaynaklarından karşılanmayacak giderlerin bulunması

– Proje başvurusu yapılan yatırım bütçesinde hibe desteği oranlarının farklı oranlarda talep edilmesi

Kaynak:http://www.tedgem.gov.tr