hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Japon Kalkınma Bankası (JBIC) - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts12022023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Dünya Fonları Dünya Finansman Kaynakları Japon Kalkınma Bankası (JBIC)

Japon Kalkınma Bankası (JBIC)

Uluslararası Hizmetleri İkiye Ayrılır:

Uluslar arası Finans Faaliyetleri

· Temel amacı Japon ihraç ve ithalatına ve ekonomik aktivitelerini, ve aynı zamanda uluslar arası finansal düzenin korunmasını desteklemek.

Deniz Ötesi Ekonomik İşbirliği Faaliyetleri

· Temel amacı gelişmekte olan ülkelerin kendi kendilerine yetme çalışmalarına finans sağlayarak teşvikte bulunmak.

Türkiye’de Kredi Kapsamı

– İmalat Sanayi

– Tarıma Dayalı Sanayi

– Hizmet Sektörü

TSKB Aracılığı ile JBIC Kredileri:

Kapsamı: Özel sektöre ait imalat sanayisi, tarıma dayalı sanayi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. JPY cinsinden kullandırılır

Kredi Kriterleri: Çalışan sayısı 500 kişinin altında, net sabit kıymetler 75 milyon$'ın altında olduğu firmalara kullandırılır.

Vadesi: 1 + 5 = 6 yıl (ilk 1 yıl anapara ödemesiz), faiz vade yapısı ve projenin verimliliğine göre belirlenir.

TSKB Tarafından Kredi Başvurusunda Bulunacak Firmalardan İstenen Bilgiler:

– Firmanın son üç yıla ait mali tabloları

– Firmanın son üç yıla ait kapasite-üretim-satış miktarları (adet, ton, m, m2 vs. cinsinden)

– Firmanın yatırımını açıklayan özet fizibilite raporu

– TSKB uzmanları tarafından yatırımla ilgili olarak hazırlanan detaylı fizibilite raporu (Başvuru sahibi firmadan, başvuru aşamasında projenin büyüklüğüne uygun olan bir inceleme ücreti alınır.)

JAPON RESMİ KALKINMA YARDIMI (ODA)

Japon Hükümeti, kalkınmakta olan ülkelerde çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali yardım programı sunmaktadır.

Türkiye’yi de içeren ve Japon elçiliği üzerinden temin edilen Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı Programı (Grant Assistance for Grassroots Projects Program - GGP) esnekliği ile büyük fırsatlar sunmaktadır.

Grassroots Projects Program (GGP)

Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı Programı:

Amaç: Sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlara, kalkınma amaçlı projelerini uygulayabilmeleri için geri ödemesiz bir mali yardım sağlamaktadır.

Kriterler:

Uygun Başvuru Sahibi: Başvuru sahipleri, Türkiye’de yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek kar-gütmeyen kuruluşlar olmalıdır. Sivil Toplum Örgütleri ve belediyeler uygun kuruluşlar olarak kabul edilmektedir. Devlet kurumları, ancak söz konusu bölgede ve/veya sektörde ilgili projeyi uygulayabilecek sivil toplum örgütleri yoksa ve de söz konusu proje çok kritik öneme sahip ise başvuru yapabilir. Bireyler ve ticari kuruluşlar/şirketler başvuru yapamaz. Ayrıca başvuru sahiplerinin, önerdikleri projeyi yerel seviyede uygulaması ve projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerektiği de dikkate alınmalıdır.

Faydalanacak Kesim (Hedef Topluluk): Projeler yerel seviyede etkiye sahip olacak ve toplumun dezavantajlı kesimlerini hedefleyecektir. Şirketler (ticari kuruluşlar), bireyler, üniversiteler ve araştırma kurumları programdan faydalanamaz. Hedef gruptaki faydalanacak kişi sayısı makul düzeyde olmalıdır.

Sağlanabilecek Maksimum Fon / Hibe Miktarı: Proje başına hibe miktarı 10 milyon Japon Yen’ini geçemez. Japonya Büyükelçiliği elindeki sınırlı bütçe ile mümkün olduğunca çok proje uygulamak istemektedir. Dolayısıyla, hibe miktarını en verimli şekilde kullanan projeler tercih önceliğine sahip olacaktır. Yalnız, proje harcamaları ile ilgili Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının hibe programı tarafından ödenmez.

Tercih Edilen Öncelikli Projeler

– Temel Sağlık: Sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi, yeni ekipman sağlanması gibi

– Engelli İnsanlar: Özel okul veya merkezler, engellilere yönelik üretim merkezleri/atölyeleri

– Kalkınmada Kadın: Eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, beceri geliştirme, mesleki eğitim gibi

– Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler gibi

– Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları gibi

– Küçük ölçekli afet projeleri

Daha Az Önceliği Olan Olumlu Proje Alanları:

Çevre koruma, içme suyu temin, kanalizasyon, ağaçlandırma, gelir getirici projeler, sulama, vb.

Projeler, yeni veya ek tesisler, kapsamlı onarım işleri, veya ekipman ve/veya malzeme teminini hedefleyecektir.