hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve 1503-Proje Pazarları Desteği - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts04132024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri/TEYDEB 1503-Proje Pazarları Desteği

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje pazarları,

•Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,

•Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,

•Arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programının Amacı

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Proje Pazarı etkinliğine kimler başvurabilir?

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

•Sanayi odası,

•Ticaret odası,

•Ticaret ve sanayi odası,

•İhracatçı birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Kuruluş Yetkilisi ve Etkinlik Sorumlusu kimlerdir?

Kuruluş Yetkilisi

Üniversitelerde; Rektör veya yetki verdiği kişi

Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birliklerinde; Başkan veya yetki verdiği kişi

Üniversitelerde Rektör’ün, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birliklerinde Başkan’ın Kuruluş Yetkilisi olarak yetki devri söz konusu olması durumunda yetki devrine ilişkin belgenin başvuru dokümanlarına eklenmesi gerekmektedir. Yetki belgesi eksikliğinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etkinlik Sorumlusu

Etkinlik destek başvurusunda bulunan kuruluşun yetkilisinin, aynı kuruluştan olmak üzere, Başvuru Formunun ilgili bölümünde görevlendirdiğini belirttiği, etkinliğe ilişkin harcamaların uygunluğundan ve ilgili raporların hazırlanmasından sorumlu olan kişidir.

Sağlanan desteğin miktarı nedir?

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. (2012 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmibeş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 30.000 (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?

1.Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),

2.Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,

3.Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.